logo
english | polski

Polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, którego najważniejszym celem jest wzmocnienie ochrony danych osób fizycznych, które są gromadzone oraz przetwarzane przez podmioty (firmy i instytucje) prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem przygotowanym dla Klientów, Pracowników, oraz Kandydatów do pracy, który został zamieszczony w załączniku: RODO – informacja dla kandydatów do pracy RODO – informacja dla klientów RODO – informacja dla pracowników.

Polityka prywatności dla Klientów.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, Zakład Produkcji Waty Anna Staśkiewicz, ul. Łąkowa 27, 64-050 Wielichowo, dalej jako Firma, informuje Panią / Pana jak następuje:

  • Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób, z którymi Pani / Pan współpracuje zostały przekazane Firmie w związku z zawarciem między stronami umowy oraz zgodnie i na podstawie przepisów przepisów podatkowych, przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i innych przepisów prawa.
  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Firma.
  • Firma nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Firma przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu realizacji, łączącej Strony umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisami prawa podatkowego, innymi przepisami prawa.
  • w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych w celach, jak wskazano powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a zwłaszcza: a) podmiotom zewnętrznym świadczącym Firmie usługi kadrowe, księgowe i podatkowe, b) podmiotom zewnętrznym świadczącym Firmie pomoc prawną.
  • Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, łączącej Strony oraz w okresie przewidzianym przepisami prawa podatkowego, przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych i innymi przepisami.
  • W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo: a) dostępu do treści danych. b) sprostowania danych. c) usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 RODO. d) ograniczenia przetwarzania danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. f) przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa.
  • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie organ będący następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • W zakresie w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych lub danych osobowych osób współpracujących z Panią / Panem, następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Firmą, podanie przez Panią / Pana tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Firmą.

tagi: Czyściwa przemysłowe, włókna wiskozowe, producent czyściw, czyściwa włókninowe

HomeHistoria firmyCzyściwa przemysłowe wielozadanioweCzyściwa przemysłowe specjalistyczneInneKontakt